OPINIO
 

Lim o ve o se´n va

 
 

Victor Saiz Castelló/ Quan fa algo  mes de dos anys Peter Lim comprà el Valencia CF, molts pensarem que venia un jeque o un magnat que anava a posar-los un damunt de l'atre i evidentment, els ha posat, pero no com pensavem. L'equip no funciona per decisions preses per ell mateix, per lo tant no mos classifiquem per a Europa, no hi ha diners abundants de les televisions, ni patrocinis es dir, l'unic negoci es la venda de jugaors. Si l’equip funciona, vindran els diners ¿Com se soluciona el problema? Senzill, donant autonomia a una direccio deportiva potent i rodejant-se de gent de futbol i de pas, que conega a la societat valenciana, que som molt nostres. Puix ni una cosa, ni atra, a data de hui tenim un club desestructurat, sense gent de futbol, sense apenes gent valenciana i un equip en un rendiment deportiu mes que qüestionable. Anem, que estem com el Titanic a pocs metros de l’impacte contra l'iceberg, al bort de l'abisme. En quansevol empresa o societat, una persona que ha posat 200 millons d'euros i te com aval el seu patrimoni , se preocuparia per  la situacio que tenim hui en dia i lluitaria per a que millorara i aci ve el problema.

Peter Lim fa un any que no ve a Valencia, mante aci a varis eixecutius de la seua confiança, que vista l'evidencia son facils de manipular i no s'enteren de la missa la mitat. Parle de Lay Hoon, Kim Koh i Anil Murthy. Lim controla el club a colp de whatsapp i correu electronic i senyors, aço es un sentiment, no una empresa de sabates. Mosatros, la gent, eixa que fa que este deport tinga un sentit i una llogica, està cansada de Lim, que actua en els mateixos habits que pensavem oblidats en el Valencia CF. Mes alla de que el maxim accioniste faça negoci en el club, mes alla que pugam tindre un any o dos mals, el gran problema es el buit i la res davant la que mos trobem. Estem davant uns gestors que no entenen el mon del futbol, que se rodegen dels que els insultaven en el proces de venda, que seguixen mantenint a rosegaors en les entranyes del club i aço nomes te una solucio, o Lim ve i posa orde o Lim se’n te que anar. Es totalment intolerable que un club historic com el Valencia s'estiga dessagnant per l’ignorancia i la deixadea dels gestors i eixecutius que ho manegen i que el maxim accioniste no haja parlat des de que aplegà, ni se haja dignat a vindre per la ciutat en casi un any. No te per a on agarrar-ho.

La gent no creu en el proyecte, perque no hi ha proyecte, es una improvisacio despres d’atra, pegat despres de pegat, guerra civil despres de guerra civil (Els vividors de sempre, Vidagany, Manolo Mas i les seues cortesanes) dins del club, en un entorn vomitiu i putrefacte creat pels quatre mijos de comunicacio de sempre (SER Valencia i els seus bufons del gremi) movent-se per els seus interessos i per els "empresaris valencians llorentistas" que mai han posat un dur en el Valencia CF i ara volen tornar a un club, que ells saquejaren junt a Bankia.

En definitiva, senyor Lim, o ve o ven, o ve o se’n va i si no ve, ni ven, ni se’n va, lo dit, com el Titanic a tota maquina, contra l'iceberg de front.  I recorde, aço no es una empresa de sabates, aço es un club de futbol centenari que mereix respecte, mereix dignitat i no ser arrastrat ni ridiculisat davant de tot el futbol mundial.
.


 

Victor Saiz Castelló