POLITICA

0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8
 
  FEBRER 2006
 
El Partit Popular rebuja tramitar en les Corts Valencianes un acort d´adhesio a la manifestacio de l´AVT del passat 25 de febrer(28/02/06 Coalicio Valenciana)
El Govern propon que Valencia compartixca la Copa America en les Balears (28/02/06 Las Provincias)
El PP retira una iniciativa sobre el valencià en l´UE dies abans de la ponencia de Camps sobre el castellà (28/02/06 Levante)
El Bloc demana a l´AVLL que es posicione a favor de l´unitat de les llengües en la reforma estatutaria (27/02/06 Eura Press)
Catalunya "regala" vora un millo d'euros en sis mesos a institucions catalanistes de la Comunitat Valenciana(27/02/06 Valenciaesnoticia)
Javier Tomás, nova veu parlamentaria (27/02/06 Valenciaesnoticia)
Els alumnes de politica disfruten en Millán (27/02/06 Diario de Valencia)
La falta d´un pacte d´unio frena les afiliacions a UV i CV (24/02/06 Diario de Valencia)
El 59,5% dels valencians creu que la gestio del Consell es regular o mala(24/02/06 Diario de Valencia)
Coalicio Valenciana considera absurt que s´intente delegar en empreses privaes la responsabilitat de l´Estat de garantisar la seguritat ciutadana (22/02/06 Coalicio Valenciana)
Presentacio de Coalicio Valenciana "Exposicio" (22/02/06 Coalicio Valenciana)
El senaor Chiquillo convida a consome, rellomello i brownie als assistents al congres d´Unio (22/020/06 Diario de Valencia)
Coalicio i Unio Valenciana critiquen a Chiquillo per demanar el vot per al PP (21/02/06 Levante)
Sentandreu: "Es vergonyos com Chiquillo mendica un carrec en el Partit Popular" (20/02/06 Coalicio Valenciana)
El partit de Chiquillo demana el vot per al PP i diu que Coalicio Valenciana es catalanista (20/02/06 Las Provincias)
El partit de Chiquillo demana el vot per al PP i diu que Coalicio Valenciana es catalanista (20/02/06 Levante)
L´Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana defen l´unitat del catala i del valencià (17/02/06 Universitat de Valencia)
Una vintena de catalanistes radicals intenten rebentar una conferencia organisà per Coalicio Valenciana en la localitat de Torrent (17/02/06 Minuto Digital)
Una vintena de catalanistes radicals intenten rebentar una conferencia organisà per Coalicio Valenciana en la localitat de Torrent (17/02/06 Diario de Valencia)
Una vintena de catalanistes radicals intenten rebentar una conferencia organisà per Coalicio Valenciana en la localitat de Torrent (17/02/06 Coalicio Valenciana)
UV informa que Joaquín Ballester no s´ha reunit en Sentandreu per a tornar a negociar (18/02/06 Diario de Valencia)
Zaplana no vol "reavivar la polémica sobre el idioma valenciano" (17/02/06 E-Noticies)
Ballester i Sentandreu es reunixen en privat per a tornar a negociar (17/02/06 Diario de Valencia)
Institut d'Estudis Catalans demana a Maragall i al PSC que corregixquen la referencia al "valencià" en l´Estatut de Valencia (16/02/06 Europa Press)
Presentacio de Coalicio Valenciana "Abastos" (16/02/06 Coalicio Valenciana)
Presentacio de Coalicio Valenciana "Abastos" (16/02/06 Coalicio Valenciana)
Navarro demana que el Govern definixca legalment el terme "idioma valencià" (15/02/06 Panorama actual)
CV penetra en les universitats al crear un sindicat estudiantil (15/02/06 Diario de Valencia)
El Grup Mixt i Coalicio Valenciana demanen la paralisacio de l´instalacio de les subestacions electriques de Patraix, Pinedo i Cabanyal (15/02/06 Coalicio Valenciana)
Valencia i Madrit son les dos autonomies espanyoles en les que mes incidencia va tindre el boicot (14/02/06 ABC)
Coalicio Valenciana recolza les pancartes de l´Agrupacio de Penyes i afirma que el Valencia CF va guanyar tant en el pla deportiu com en el civic (14/02/06 Coalicio Valenciana)
Coalicio Valenciana demana l´adhesio de les Corts Valencianes a la manifestacio de l´Associacio de Victimes del Terrorisme el proxim 25 de febrer (14/02/06 Coalicio Valenciana)
Juan García Sentandreu es el politic millor valorat per a lliderar el valencianisme en les proximes eleccions de 2007(14/02/06 ElPalleter.com)
Sentandreu va entregar a Laporta el follet contra el catalanisme (14/02/06 Diario de Valencia)
Intensa campanya de CV per tota la Comunitat Valenciana (14/02/06 Diario de Valencia)
La Federacio Llull defen l´unitat de les llengües (14/02/06 Levante)
Coalicio Valenciana s´adherix a la manifestacio de l´Associacio de Victimes del Terrorisme del proxim 25 de febrer en Madrit (13/02/06 Coalicio Valenciana)
Mestalla contra "els països catalans"(12/02/06 Las Provincias)
L'aficio del Valencia no perdona(12/02/06 Coalicio Valenciana)
El 60 % dels valencians creuen que els catalans son insolidaris (13/02/06 Diario de Valencia)
UV i CV es llancen al fichage de concejals de tota la Comunitat Valenciana (12/02/06 Diario de Valencia)
El president del Parlament de Catalunya, el republicà Ernest Benach demana en Denia l´unio de catalans i valencians i de la llengua (12/02/06 Las Provincias)
El portaveu del Grup Mixt, Javier Tomás, i el President de Coalicio Valenciana van assistir a Madrit a la votacio de l´Estatut valencià (09/02/06 Coalicio Valenciana)
Catalunya demana als seus empresaris que denuncien a Valencia per boicotejarlos els productes (10/02/06 Las Provincias)
El Govern anuncia que Catalunya no tornarà a Valencia el Llibre del Repartiment (09/02/06 Las Provincias)
Juan García Sentandreu "Coalicio Valenciana no tornarà a cridar a les portes de UV" (08/02/06 Diario de Valencia)
Dures declaracions de Vicente González- Lizondo Sánchez arremetent contra Juan García Sentandreu (07/02/06 Las Provincias)
Unio Valenciana aprova la ruptura del pacte electoral en Coalicio Valenciana (06/02/06 Las Provincias)
Unio Valenciana aprova la ruptura del pacte electoral en Coalicio Valenciana (06/02/06 Diario de Valencia)
Gonzalez Pons confessa l´idili de UV-PP i afirma que Sentandreu "siempre me ha dado bosera" (05/02/06 ABC)
Un millo d´electors donarien el seu vot a un partit valencianiste en el 2007 (05/02/06 Diario de Valencia)
Joaquín Ballester seguix marejant la perdiu, i ara "no vol saber res de Sentandreu" (03/02/06 Diario de Valencia)
El TSJ inadmet l´impugnacio de Coalicio Valenciana del nomenament de tres academics de la AVLL (03/02/06 Las Provincias)
PP i PSOE trauen el llisto electoral de l´Estatut entre les acusacions de frau de les demes formacions (03/02/06 Las Provincias)
Coalicio Valenciana parla de "covardia" de Pla i s´atribuix el "idioma valencià (03/02/06 Levante)
Palomero(AVLL) va assessorar al PSPV en la plasmacio del "idioma valencià" en eltext de la reforma (02/02/06 Vocento)
Juan García Sentandreu cita a Ballester el dia 6 per a firmar un protocol d´unio (02/02/06 Diario de Valencia)
Coalicio Valenciana demana l´adhesio de tots els diputats de les Corts a la seua iniciativa per la devolucio de l´Estatut valencià (01/02/06 Coalicio Valenciana)
L´ex-alcalde de Canals manifesta la seua proximitat a Coalicio Valenciana (02/02/06 Diario de Valencia)
UV oferix formar una comissio en CV que inicie ya la coalicio (01/02/06 Diario de Valencia)
Coalicio Valenciana inicia una campanya d´arreplegà de firmes per a la devolucio de l´Estatut valencià sense reformar (01/02/06 Diario de Valencia)
 
  GINER 2006
 
Coalicio Valenciana inicia una campanya d´arreplegà de firmes per a la devolucio de l´Estatut valencià sense reformar (31/01/06 Diario de Valencia)
Unio Valenciana trenca negociacions en dos grupusculs nacionalistes pel seu acostament a Coalicio Valenciana (31/01/06 Diario de Valencia)
Mes insults als valencians per part del pancatalanisme (31/01/06 Minuto Digital)
Continua el bloqueig a Joaquín Faus, concejal del Gival en l´Ajuntament de Gandia (31/01/06 Diario de Valencia)
Giner insistix en que Camps deu retirar l´Estatut si el Congres arriba a canviarlo en Madrit, i recolza la labor de CV i UV en defensa de l´idioma valencià (31/01/06 Levante)
EU no accepta "en ningun cas" vincular el terme idioma a valencià (31/01/06 Las Provincias)
Campanya mijatica de Coalicio Valenciana per l´unio del valencianisme (29/01/06 Diario de Valencia)
Coalicio Valenciana exigix al Govern catala i espanyol la devolucio dels archius de la Corona d´Arago (28/01/06 Diario de Valencia)
González-Lizondo, president del PP de la ciutat de Valencia (27/01/06 Levante)
El TSJ-CV admet la demanda de Coalicio Valenciana per 'mobbing' parlamentari (27/01/06 Diario de Valencia)
Coalicio Valenciana presenta a través del diputat Javier Tomás una proposicio no de llei instant a les Corts a retirar la reforma de l´Estatut valencià (26/01/06 Diario de Valencia)
Conferencia de Juan García Sentandreu (26/01/06 Coalicio Valenciana)
Presentacio de Coalicio Valenciana "Ruzafa" (25/01/06 Coalicio Valenciana)
EU celebra que s´elimine "idioma" de l´Estatut per a futures sentencies sobre l´unitat de les llengües valenciana i catalana (25/01/06 ABC)
Els "països catalans" en Europa i l´Institut d´Estudis Catalans en Alacant (24/01/06 Revista Época)
García Sentandreu soste que va ser Ferraro qui es va oferir a Coalicio Valenciana (24/01/06 Levante)
El ple de Gandia ratifica el passe de Faus al Grup Mixt (24/01/06 Diario de Valencia)
Intensa campanya de Juan García Sentandreu (24/01/06 Diario de Valencia)
El Bloc s´oferix al PSPV per a governar en coalicio en 2007 (23/01/06 Las Provincias)
Coalicio Valenciana acusa a Camps d´haver comes un gravissim error estrategic i permetre la reforma d´un Estatut en el que el valencià pedrà la seua identitat idiomatica (20/01/06 Coalicio Valenciana)
Coalicio Valenciana exigirà al Govern catala i espanyol la devolucio dels archius de la Corona d´Arago (19/01/06 Coalicio Valenciana)
Ballester: "UV no pactarà en el PP per a les eleccions de 2007" (20/01/06 Diario de Valencia)
Unio Valenciana trenca negociacions en Opcio Nacionalista, perque esta formacio acusa a Ballester de voler acostarse a Coalicio Valenciana (19/01/06 El Torrentí)
Presentacio de la comissio de Ciutat Vella de Coalicio Valenciana (18/01/06 Coalicio Valenciana)
Fernando Giner demana l´unio d´Unio Valenciana en Coalicio Valenciana (18/01/06 Diario de Valencia)
Reaccions davant l´entrà de Coalicio Valenciana en La Safor (18/01/06 Diario de Valencia)
Ballester acusa a Sentandreu de desprestigiar a UV i este li demana una entrevista cara a cara (17/01/06 Diario de Valencia)
Faus: "M´en vaig del PP perque no treballa pel valencianisme" (17/01/06 Diario de Valencia)
Coalicio Valenciana entra en l´Ajuntament de Gandía (15/01/06 Diario de Valencia)
Coalicio Valenciana concreta una oferta en ferm a UV per a conseguir l´unio del valencianisme politic (14/01/06 Diario de Valencia)
El PP renuncia a aplicar al diputat Javier Tomás la seua reforma del reglament per a evitar atra demanda llegal (13/01/06 Diario de Valencia)
Coalicio Valenciana comença una forta campanya d´implantacio en la ciutat de Valencia (13/01/06 Diario de Valencia)
UV congela de moment qualsevol pacte en CV o PP (12/01/06 Levante)
Un indecis Chiquillo arremet contra Sentandreu i UV i exigix el vot del valencianisme per al PP (13/01/06 Diario de Valencia)
Sentandreu demana a UV que no reedite el "pacte del pollastre" en el PP perque l´aboca a la desaparicio definitiva (11/01/06 Levante)
La gran plataforma valencianista, en l´aire (11/01/06 Diario de Valencia)
Coalicio Valenciana considera un gravissim error el possible acostament d´UV al Partit Popular i renova la seua oferta de conformar un gran pacte valencianiste (10/01/06 Coalicio Valenciana)
Un diputat d´Esquerra Unida es suma a l´iniciativa de Javier Tomás i torna a De España el televisor en Nadal (10/01/06 Levante)
Coalicio Valenciana demana que s´aplique la Llei en tota la seua contundencia contra els assessins del conductor de Sevilla, i exigix mes control policial de certs colectiu (10/01/06 Coalicio Valenciana)
Coalicio Valenciana demana la creacio d´una Policia Foral Valenciana, compatible en les Forces i Cossos de Seguritat de l´Estat (10/01/06 Coalicio Valenciana)
Coalicio Valenciana insta a UV a formalisar la seua unio per a les eleccions (10/01/06 Diario de Valencia)
García Sentandreu: "Bono demostra la covardia del Govern de Zapatero al detindre al Tinent General José Mena i no a Otegui o a Carod" (09/01/06 Coalicio Valenciana)
Entrevista del diari ABC a Juan García Sentandreu (07/01/06 ABC)
Coalicio Valenciana entrega la televisio de plasma de les Corts i atres regals a la Casa Cuna Santa Isabel de Valencia (05/01/06 Diario de Valencia)
Coalicio Valenciana reclama a la Delegacio de Govern major dotacio presupostaria i personal en seguritat ciutadana (05/01/06 Coalicio Valenciana)
El PP deixa que Chiquillo es quede mensualment en prop de 1.500 euros que no li corresponen (05/01/06 Diario de Valencia)
El Bloc recorrerà la subvencio de l´associacio valencianista Cardona Vives (04/01/06 El Mundo)
Coalicio Valenciana i UV califiquen de cacicà inconstitucional el repartiment de les llicencies de televisio promoguda pel govern de Camps (03/01/06 Diario de Valencia)
El Govern pospon hasta 2008 les majors inversions per a financiar l´AVE de la Comunitat Valenciana (02/01/06 Las Provincias)
Coalicio Valenciana es querellarà per prevaricacio contra De España i Castellano (02/01/06 Diario de Valencia)
0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8